Curs reconegut per al professorat: Xinès Bàsic. Nivell A1.1 (a distància)


Orient x Ponent, associació catalana per la difusió de la cultura asiàtica, en conveni  amb el Centro de Estudios y Negocios Asitáticos - CENA ogranitza un seguit d'activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació permanent per al professorat no universitari.

Aquestes activitats reconegudes tenen el mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència.

 

Nom del curs:Xinès Bàsic. Nivell A1

Modalitat: a distància

Hores de durada: 40 hores

Nombre de places:30

Dates de realització:del 1 al 31 de Juliol de 2018

Preu de l'activitat: 75€

 

This website are used provide a more personalized experience with cookies More information