Xinès a les escoles per a nois i noies de secundària (ESO i BATXILLERAT)


El xinès és un idioma fascinant i extremadament ric. És l’idioma més parlat en el món i s’està convertint cada vegada més important gràcies a l’expansió econòmica de la Xina.  Aquestes dues raons per sí mateixes haurien de ser suficients per a convèncer a volver aprendre l’idioma xinès.

Hi ha moltes altres raons per a aprendre el xinès, l’idioma més parlat del món:

* Aprendre xinès com a part de l’interès per la cultura i les costums xineses

* Aprendre xinès com a millora del Currículum

* Aprendre xinès com a desafiament a un mateix

Des del CENA oferim a totes les escoles, tant d’educació primària com d’educació secundària la possibilitat de realitzar com a activitat extraescolar un taller d’idioma xinès mitjançant un ampli programa d’activitats didàctiques, jocs i activitats lúdiques on, a més d’aprendre l’ idioma, els nens i nenes es familiaritzen amb la cultura xinesa.

Dirigit:Dirigit a nois i noies de secundària  sense coneixements de l’idioma xinès i que no hagin realitzat cap curs prèviament.

Materials i didàctica del curs

Tots els materials del curs són materials exclusius, centrats i dirigits  a l’aprenentatge de l’idioma xinès per part dels estudiants estrangers de parla castellana.

Utilitzant el mètode oficial xinès “El Chino de Hoy” --今日汉语, llibres de text  auspiciats per l’Oficina Estatal de Xinès pe l’ensenyament de l’idioma xinès per a estrangers..

Objectius:

Els objectius d’aquest curs són:

  1. Comprendre i dominar el sistema de transcripció fonètic pinyin.
  2. Desenvolupar la capacitat de reconèixer, distingir i pronunciar els tons i sons fonamentals del xinès.
  3. Arribar a un coneixement oral i escrit d’uns 200 paraules i un nombre similar de caràcters xinesos.
  4. Des del punt de vista de l’escriptura, entendre l’ordre i reconèixer els traços bàsics que conformen els caràcters xinesos.
  5. Identificar els radicals més comuns dels caràcters xinesos i reconèixer el seu significat
  6. Aprendre, des d’un punt de vista sintàctic, les estructures gramaticals més bàsiques: ordre de l’oració xinesa, estructures interrogatives i negatives, ús dels números, ús d’alguns verbs auxiliars, etc.
  7. Desenvolupar els mecanismes lingüístics necessaris per poder parlar i escriure de manera bàsica sobre situacions quotidianes senzilles.

 

Titulació:

Els alumnes que segueixin aquest curs podran optar :

* Certificació Privada

* Titulació oficial (Examen HSK):Els alumnes interessats en obtindré una titulació oficial, podran presentar-se a les proves oficiales que es convoquen, per a la que hauran estat preparats durant el curs, corresponent al Nivell HSK-1 (equivalent al nivell A1 del MCERL).

 

Horaris i durada:Es proposa una durada del taller d’un curs acadèmic en dues modalitats: intensiva i extensiva.

Modalitat intensiva: 3 hores setmanals

Modalitat extensiva: 1,5 hores setmanals

                     

 

This website are used provide a more personalized experience with cookies More information