Descubre Beijing 2018Descubre Beijing te permitirá conocer Beijing, la capital de China, como nunca te habrías imaginado visitando los principales lugares turísticos así como los lugares más desconocidos y participar en actividades tradicionales de la cultura china, acompañados siempre por profesores del Centro.

Más información

Cursos intensivos de chino para niños y niñas - Julio 2018Si lo que estás buscando es que tu hijo o hija aprenda chino de la forma más rápida posible, nuestros cursos intensivos de chino para niños y niñas, están pensados para que nuestros pequeños aprovechen el periodo vacacional al máximo y avanzar en poco tiempo para obtener resultados inmediatos. Son cursos 100% presenciales en grupos reducidos y siempre impartidos por profesores con una amplia experiencia en la enseñanza de chino como lengua extranjera.

Más información

Cursos Intensivos de Japonés - Julio 2018Si lo que estás buscando es aprender japonés de la forma más rápida posible, nuestros cursos intensivos de japonés están pensados para aquellas personas que necesitan aprovechar el tiempo al máximo y avanzar en poco tiempo para obtener resultados inmediatos. Son cursos 100% presenciales en grupos reducidos y siempre impartidos por profesores con una amplia experiencia en la enseñanza del idioma japonés como lengua extranjera.

Más información

Cursos intensivos de chino - Julio 2018 (Reconeguts pel Departament d'Ensenyament)Si lo que estás buscando es aprender chino de la forma más rápida posible, nuestros cursos intensivos de chino están pensados para aquellas personas que necesitan aprovechar el tiempo al máximo y avanzar en poco tiempo para obtener resultados inmediatos. Son cursos 100% presenciales en grupos reducidos y siempre impartidos por profesores con una amplia experiencia en la enseñanza de chino como lengua extranjera. Nuestros cursos intensivos de idioma chino están reconocidos por el Departament d'Ensenyament como actividades de formación continua para el profesorado no universitario.

Más información

Curs reconegut per al professorat: Societat i cultura a l'Àsia Oriental (a distància)Orient x Ponent, associació catalana per la difusió de la cultura asiàtica, en conveni  amb el Centro de Estudios y Negocios Asitáticos - CENA ogranitza un seguit d'activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació permanent per al professorat no universitari. El curs Societat i cultura a l’Àsia Oriental és un curs introductori a l’estudi del pensament i les idees, la reflexió intel•lectural, la societat civil i les manifestacions culturals desenvolupades des des la modernitat a les societats d’Àsia Oriental. L’objectiu principal d’aquest curs és que l’alumne adquireixi una visió àmplia de l’evolució històrica del món intel•lectural, l’acció politica, la societat civil i les manifestacions culturals esdevingudes a les societat d’Àsia Oriental. Amb aquest objectiu el curs es proposa incentivar en l’alumnat el desenvolupament d’una interpretació crítica i rigorosa de les realitats sociales i culturals d’Àsia Oriental, a partir de l’aplicació de metodologies i perspectives teòriques diverses.

Más información

Curs reconegut per al professorat: Empresa i negocis a l'Àsia Oriental (a distància)Orient x Ponent, associació catalana per la difusió de la cultura asiàtica, en conveni  amb el Centro de Estudios y Negocios Asitáticos - CENA ogranitza un seguit d'activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació permanent per al professorat no universitari. El curs Empresa i negocis a l'Àsia Oriental dintre del programa de formació de l’Associació Orient x Ponent és un curs que preten donar als alumnes una visió general sobre la situació econòmica actual dels països d’Àsia Oriental, així com les perspectives de creixement, alhora que mostrarà les principals vies per establir negocis a aquells països remarcant la importancia de la cultura de negocis.

Más información

Curs reconegut per al professorat: Pensament i religió a l'Àsia Oriental (a distància)Orient x Ponent, associació catalana per la difusió de la cultura asiàtica, en conveni  amb el Centro de Estudios y Negocios Asitáticos - CENA ogranitza un seguit d'activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació permanent per al professorat no universitari. El propòsit d’aquest curs és fer un recorregut antropològic per les principals tradicions espirituals del continent asiàtic i entendre el paper transformador que van tenir en l’antiguitat, així com el rol que encara avui mantenen en unes societats en plena evolució.

Más información

Curs reconegut per al professorat: L'art de l'Àsia Oriental (a distància)Orient x Ponent, associació catalana per la difusió de la cultura asiàtica, en conveni amb el Centro de Estudios y Negocios Asitáticos - CENA ogranitza un seguit d'activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació permanent per al professorat no universitari. Aquest curs no pretèn convertir-se en una història de l'art de la Xina, el Japó i Corea, sinó oferir una visió transversal sobre qüestions relatives a les diferents formes d'apreciació i creació artística de l'Àsia oriental, tot i que evidentment serà necessari fer referència en alguns moments a la història de l'art en format més tradicional. Es planteja oferir una visió de l'obra d'art no com a un fet aïllat sinó com a part integrada en una cultura. Per aquesta raó no es farà referència tant a períodes, estils, autors o països com a formes i gèneres, per tal de poder donar una visió global i oberta que serveixi a l'alumne de clau interpretativa per aprofundir en qüestions relatives a l'art oriental.

Más información

Curs reconegut per al professorat: Literatura de l'Àsia Oriental (a distància)Orient x Ponent, associació catalana per la difusió de la cultura asiàtica, en conveni amb el Centro de Estudios y Negocios Asitáticos - CENA ogranitza un seguit d'activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació permanent per al professorat no universitari. El curs Literatura de l'Àsia Oriental vol oferir una panoràmica del naixement i desenvolupament de la literatura moderna a les tres grans àrees literàries de l'Àsia Oriental: la Xina, Corea i el Japó.

Más información

Curs reconegut per al professorat: Alimentació i cultura a l'Àsia Oriental (a distància)Orient x Ponent, associació catalana per la difusió de la cultura asiàtica, en conveni amb el Centro de Estudios y Negocios Asitáticos - CENA ogranitza un seguit d'activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació permanent per al professorat no universitari. Aquest curs proposa analitzar el món del menjar i les seves manifestacions culturals a la Xina, el Japó i Corea, tot valorant-ne la seva posició dins el món històric i contemporani el seu paper en el món globalitzat actual, amb tots els canvis i transformacions que representa.

Más información

Curs reconegut per al professorat: Introducció a la llengua i la cultura xinesa (semi presencial)Orient x Ponent, associació catalana per la difusió de la cultura asiàtica, en conveni  amb el Centro de Estudios y Negocios Asitáticos - CENA ogranitza un seguit d'activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació permanent per al professorat no universitari. El curs Introducció a la llengua i cultura xinesa està concebut com un curs introductori a les cultures de l'Àsia Oriental, enmarcat dins el programa formatiu que l’Associació Orient x Ponent ofereix dins el programa d’aprenentatge del idioma xinès. Els continguts bàsics que es presenten al curs, no són només útils per comprendre el desenvolupament de la civilització xinesa, sinó que la llengua xinesa, especialment a través de l'escriptura, és un element fonamental per a la comprensió de les cultures dels altres països de l'Àsia Oriental. Per això, no és un curs només destinat als estudiants que vulguin iniciar-se en l'estudi de la llengua xinesa a nivell pràctic, sinó que també està adreçada a tothom que vulgui penetrar en les cultures de la Xina, el Japó i Corea.

Más información

Curs reconegut per al professorat: Xinès Bàsic. Nivell A1.1 (a distància)Orient x Ponent, associació catalana per la difusió de la cultura asiàtica, en conveni  amb el Centro de Estudios y Negocios Asitáticos - CENA ogranitza un seguit d'activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació permanent per al professorat no universitari. Xinès Bàsic. Nivell A1.1 és un curs de 40 hores de llengua que representa el primer pas per assolir un nivell bàsic de competències en llengua xinesa. Xinès Bàsic. Nivell A1.1 és el primer dels cursos dedicats a l'aprenentatge pràctic de la llengua xinesa dintre del programa de formació de l’Associació Orient x Ponent i està concebut com un curs introductori de la llengua xinesa, en concret, de la varietat estàndard o putonghua (dialecte de Beijing), coneguda popularment com a mandarí.

Más información

Curs reconegut per al professorat: Xinès Bàsic. Nivell A1.2 (a distància)Orient x Ponent, associació catalana per la difusió de la cultura asiàtica, en conveni amb el Centro de Estudios y Negocios Asitáticos - CENA ogranitza un seguit d'activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació permanent per al professorat no universitari. Xinès Bàsic. Nivell A2 és un curs de 40 hores de llengua que representa la continuació per assolir un nivell bàsic de competències en llengua xinesa. Xinès Bàsic. Nivell A1.2 és el segon dels cursos dedicats a l'aprenentatge pràctic de la llengua xinesa dintre del programa de formació de l’Associació Orient x Ponent. Cal que els alumnes tinguin cursat el nivel A1.1, un coneixement dl'almenys 60 caracters o haver cursat el curs xinès bàsic A1.1

Más información

Curs reconegut per a professorat: Xinès Bàsic. Nivell A2.1 (a distància)Orient x Ponent, associació catalana per la difusió de la cultura asiàtica, en conveni amb el Centro de Estudios y Negocios Asitáticos - CENA ogranitza un seguit d'activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació permanent per al professorat no universitari. Xinès Bàsic. Nivell A2.1 és un curs de 40 hores de llengua que representa la continuació per assolir un nivell bàsic de competències en llengua xinesa. Xinès Bàsic. Nivell A2.1 és el tercer dels cursos dedicats a l'aprenentatge pràctic de la llengua xinesa dintre del programa de formació de l’Associació Orient x Ponent. Cal que els alumnes tinguin cursat el nivel A1.2, un coneixement dl'almenys 120 caracters o tenir el certificat oficial d'idioma xinès HSK-1

Más información

Curs reconegut per a professorat: Xinès Bàsic. Nivell A2.2 (a distància)Orient x Ponent, associació catalana per la difusió de la cultura asiàtica, en conveni amb el Centro de Estudios y Negocios Asitáticos - CENA ogranitza un seguit d'activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació permanent per al professorat no universitari. Xinès Bàsic. Nivell A2.2 és un curs de 40 hores de llengua que representa la continuació per assolir un nivell bàsic de competències en llengua xinesa. Xinès Bàsic. Nivell A2.2 és el quart dels cursos dedicats a l'aprenentatge pràctic de la llengua xinesa dintre del programa de formació de l’Associació Orient x Ponent. Cal que els alumnes tinguin cursat el nivel A2.1, un coneixement dl'almenys 170 caracters

Más información

Curs reconegut per al professorat: Xinès elemental. Nivell B1.1 (a distància)Orient x Ponent, associació catalana per la difusió de la cultura asiàtica, en conveni amb el Centro de Estudios y Negocios Asitáticos - CENA ogranitza un seguit d'activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació permanent per al professorat no universitari. Xinès Intermedi. Nivell B1 és un curs de 60 hores de llengua que representa la primera part per assolir un nivell intermedi o elemental de competències en llengua xinesa. Xinès Intermedi. Nivell B1.1 és el tercer dels cursos dedicats a l'aprenentatge pràctic de la llengua xinesa dintre del programa de formació de l’Associació Orient x Ponent. Cal que els alumnes tinguin cursat el nivel A2, un coneixement d'almenys 250 caracters o haver aprovat el examen oficial HSK-2

Más información

Curs reconegut per a professorat: Flipped Classroom. Inverteix la teva classeOrient x Ponent, associació catalana per la difusió de la cultura asiàtica, en conveni amb el Centro de Estudios y Negocios Asitáticos - CENA ogranitza un seguit d'activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació permanent per al professorat no universitari. Com a experts en formació presencial, semi-presencial i online som uns entusiastes de les metodologies innovadores a l'aula, especialment aquelles que impliquin un ús pedagògic de les TIC. Aquest curs te com a finalitat conèixer el model Flipped Classroom (classe invertida) analitzant la seva aplicabilitat, les avantatges del seu desenvolupament i els problemes o inconvenients que ens podem trobar a l'hora de portar-lo a la pràctica, detallant a la vegada, alguns estudis que avalen la seva eficàcia.

Más información

Curs reconegut per a professorat: Community Manager EducatiuOrient x Ponent, associació catalana per la difusió de la cultura asiàtica, en conveni amb el Centro de Estudios y Negocios Asitáticos - CENA ogranitza un seguit d'activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació permanent per al professorat no universitari. Amb aquest curs, el participant serà capaç d’entendre la necessitat de disposar d’una persona que es faci càrrec de la selecció i gestió dels nombrosos medis socials en el que les organitzacions educatives podem tenir presència

Más información

Xinès a les escoles per a nens i nenesEl inici en l’ infantessa de l’estudi d’un idioma facilita el seu correcte aprenentatge i el seu domini. En el cas de l’ idioma xinès, la dificultat que suposa estudiar una llengua totalment diferent a la nostra (en quant a llenguatge, sistema d’escriptura, gramàtica o fonètica) fa que sigui molt important començar a una edat primerenca, en la que aprendre a pronunciar i distingir els tons des del primer moment es converteix en una tasca fàcil per als més petits. Per tot això, amb el Centro de Estudios y Negocios Asiáticos (CENA), amb el programa d’estudis adequat i un seguit d’activitats lúdiques, així com la professionalitat dels professors nadius amb una àmplia experiència que afavoreixen l’adquisició dels tons i l’escriptura, estudiar xinès serà una diversió per a tots els nens i nenes. Des del CENA oferim a totes les escoles, tant d’educació primària com d’educació secundària la possibilitat de realitzar com a activitat extraescolar un taller d’idioma xinès mitjançant un ampli programa d’activitats didàctiques, jocs i activitats lúdiques on, a més d’aprendre l’ idioma, els nens i nenes es familiaritzen amb la cultura xinesa.

Más información

Xinès a les escoles per a nois i noies de secundària (ESO i BATXILLERAT)El xinès és un idioma fascinant i extremadament ric. És l’idioma més parlat en el món i s’està convertint cada vegada més important gràcies a l’expansió econòmica de la Xina. Aquestes dues raons per sí mateixes haurien de ser suficients per a convèncer a volver aprendre l’idioma xinès. Hi ha moltes altres raons per a aprendre el xinès, l’idioma més parlat del món: * Aprendre xinès com a part de l’interès per la cultura i les costums xineses * Aprendre xinès com a millora del Currículum * Aprendre xinès com a desafiament a un mateix Des del CENA oferim a totes les escoles, tant d’educació primària com d’educació secundària la possibilitat de realitzar com a activitat extraescolar un taller d’idioma xinès mitjançant un ampli programa d’activitats didàctiques, jocs i activitats lúdiques on, a més d’aprendre l’ idioma, els nens i nenes es familiaritzen amb la cultura xinesa. Oferim a totes les escoles d’educació secundària la possibilitat de realitzar com a activitat extraescolar un curs d’idioma xinès bàsic mitjançant un ampli programa d’activitats didàctiques, jocs i activitats lúdiques on, a més d’aprendre l’ idioma, els nens i nenes es familiaritzen amb la cultura xinesa

Más información

Japonès a les escoles per a nois i noies de secundària (ESO i BATXILLERAT)Es difícil aprendre japonès? Des del punt de vista estrictament lingüístic, l’idioma japonès és considerat com un dels idiomes més fàcils d’aprendre per a un principiant. Això és deu a que presenta un esquema molt simple de pronunciació y molt poques excepciones gramaticals. Les estructures de les frases no són gaire rígides ni restringides.

Más información

Chino para Niños y Niñas (快乐汉语 "Kuàilè Hànyu”)El inicio temprano en el estudio de un idioma facilita su correcto aprendizaje y su dominio. En el caso del idioma chino, la dificultad que supone estudiar una lengua totalmente distinta a la nuestra (en cuanto a lenguaje, sistema de escritura, gramática o fonética) hace que sea muy importante empezar a una edad temprana, en que aprender a pronunciar y distinguir los tonos desde el primer momento se hace tarea fácil para los más pequeños. Por ello, desde el Centro de Estudios y Negocios Asiáticos (CENA), con el programa de estudios adecuado y actividades lúdicas, así como la profesionalidad de profesores nativos con una amplia experiencia que favorezcan la temprana adquisición de los tonos y la escritura, estudiar chino será una diversión para los niños. En CENA organizamos cursos para niños y niñas de 3 a 12 años con actividades didácticas, juegos y actividades lúdicas para que, además de aprender el idioma, se familiaricen con una cultura milenaria, tan distinta de la nuestra.

Más información

Chino Básico - Nivel A1 (Reconegut pel Departament d'Ensenyament)El chino es un idioma fascinante y extremadamente rico. Es el idioma más hablado en el mundo y se está convirtiendo cada vez más importante gracias al auge económico de China. Estas dos razones por sí solo deberían ser suficientes para convencer a querer aprender el idioma chino. Hay muchas razones para aprender el chino (mandarín), el idioma más hablado en el mundo: * Aprender chino como parte del interés por la cultura y las costumbres chinas. * Aprender chino como mejora del Currículo * Aprender chino como desafío a uno mismo Ofrecemos este curso a personas sin conocimientos de idioma chino y que no hayan realizado ningún curso previamente en horario de mañanas y tardes y sábados por la mañana

Más información

Chino Básico - Nivel A2 (Reconegut pel Departament d'Ensenyament)El chino es el idioma más hablado del mundo en cuanto al número de parlantes nativos con un millón de hablantes (1/5 de la población mundial) por lo que es el segundo más usado después del inglés. A día de hoy su estudio está causando un crecimiento a nivel mundial en número de estudiantes, es decir, son cada vez más las personas interesadas en estudiar esta lengua. Se dice que para el 2020 China será la primera potencia económica del mundo, la mayor parte de la inversión mundial se irá a este país. Por ello el conocimiento de este idioma te brindará oportunidades laborales y te permitirá sumergirte en su cultura, además de adquirir la habilidad comunicativa descubrirás sus caracteres, su cine, su música, sus costumbres, etc. A través de este curso aprenderás a relacionarte de forma elemental con otras personas en chino. Serás capaz de presentarte, pedir y dar información personal básica sobre tu domicilio, tus pertenencias, así como intercambios directos y sencillos de comunicación sobre situaciones conocidas o habituales. Por lo tanto, adquirirás una base elemental para desenvolverte en situaciones cotidianas, te sentirás capaz de comprender pequeñas frases y expresiones relacionadas con áreas de experiencia como por ejemplo, información básica sobre ti mismo, sobre tu familia, tus lugares de interés, tus ocupaciones, tus aficiones… y todo lo relacionado con tu entorno diario. Este curso se corresponde con el nivel A2 del Marco Europeo Común de Referencia.

Más información

Chino Elemental - Nivel B1 (Reconegut pel Departament d'Ensenyament)En este curso los estudiantes podrán comprender y aprender una gran cantidad de contenidos relacionados con la vida cotidiana. Serán capaces de manejar patrones gramaticales un poco más complejos, hacer descripciones e intercambiar ideas en torno a temas conocidos. Además, estarán en condiciones de discursos más elaborados. En este nivel, los estudiantes ya tendrán un claro interés por el idioma chino y tendrán la capacidad de recurrir a estrategias didácticas, comunicativas e interdisciplinarias. De otro lado conocerán sobre la cultura china, tendrán una conciencia intercultural y una perspectiva global construida. Ofrecemos este curso para todos aquellos alumnos que ya tengan un conocimiento del idioma chino y, al menos, de 400 caracteres

Más información

Japonés Básico. Nivel A1Japonés Básico A1 está dirigido a aquellas personas que tienen interés en iniciar el aprendizaje de la lengua. El curso es de contenido práctico y el conocimiento adquirido al final del curso servirá para hacer frente a unos escenarios de la vida cotidiana como, por ejemplo, presentarse a una persona japonesa, intercambiar correos electrónicos para quedar con algún amigo japonés, o bien mantener correspondencia con personas que viven en el extranjero, como escribir cartas, tarjetas de saludo o correos electrónicos. Los cursos de Japonés están basados en los estándares de enseñanza de la Fundación Japón (JFS), que a su vez se ajustan al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).

Más información

Coreano Básico. Nivel A1El coreano (한국어, Hangugeo) es el idioma oficial de Corea del Norte, Corea del Sur, la prefectura autónoma coreana de Yanbián, así como el idioma dominante de la diáspora coreana. Es un idioma fascinante y complejo, con orígenes aún debatidos, pero rico en historia, cultura y belleza. Ya sea que estés planeando un viaje a Corea, tratando de reencontrarte con tus raíces o simplemente disfrutes de aprender nuevos idiomas, sigue los sencillos pasos a continuación para hablar coreano y pronto lo harás fluidamente.

Más información

Inglés para niños y jóvenesEn CENA, las clases de inglés para niños y jóvenes se han diseñado para que aprendan a hablar inglés con confianza en un ambiente con profesores nativos y compañeros de clase del mismo nivel para que utilicen el inglés de forma natural. La finalidad de este curso es trabajar con los alumnos un programa de contenidos que hace posible la adquisición de elementos básicos culturales, a través de herramientas que fomentan la expresión oral, la lectura, y la escritura, así como una progresiva autonomía de acción en su medio.

Más información

Inglés - preparación de exámenes oficialesCENA te ofrece la oportunidad de aprender la lengua inglesa desde nivel Principiante hasta el nivel Profiency. Como en todos nuestros cursos de idiomas, aplicamos una metodología comunicativa, - Communicative Language Teaching, CLT-; es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como medio y como objetivo final en el aprendizaje de una lengua. En grupos reducidos, el alumno dispone de una mayor atención personal y más tiempo para practicar y aprender. Todos los alumnos son evaluados inicialmente para asignar a cada alumno a su nivel correspondiente

Más información

Introducción a la caligrafía ChinaLa caligrafía china es un arte con dos mil años de historia basado en la escritura de esta lengua ancestral. La belleza de los caracteres chinos nos muestra la energía interior del calígrafo, el “Qi” o energía vital, que fluye a través del movimiento del pincel, el gesto de la mano, la forma del trazo y la tinta desde el espíritu del Universo hacia cada trazo. En el mundo oriental, esta ceremonia de escritura se ha conservado durante miles de años. La esencia de escribir no sólo es representar la belleza de los símbolos, sino también mostrar la virtud del calígrafo, si la personalidad del calígrafo es buena y correcta, su caligrafía también lo será. Ofrecemos este curso para todas aquellas personas interesadas en conocer, practicar y experimentar el arte de la caligrafía china. A lo largo del curso, los alumnos podrán adquirir los conocimientos básicos de este arte y adentrarse en su mundo, descubriendo la mística de este arte oriental

Más información

Idioma y Cultura china para alumnos chinos我们CENA语言中心在和许多华侨朋友交流后, 决定开设针对华侨二代们的汉语课程,暂时称 “中国语言文化强化课程”,以帮助我们的孩子们能 更好的掌握汉语和汉字,更深入地去了解中国的文化, 传承我们的文明。

Más información

Árabe Básico. Nivel A1Entendemos el aprendizaje del idioma árabe como una vía de acercamiento directo al mundo árabe e islámico; motivados por el acercamiento y difusión de las culturas orientales, introducimos la Enseñanza del Árabe como Lengua Extranjera (EALE) a partir del curso 2016-17. Teniendo en cuenta la realidad lingüística del mundo árabe así como la presencia de esta lengua en nuestro país, nuestra oferta formativa incluye clases de árabe moderno estándar. Los cursos dirigidos a adultos y jóvenes a partir de 13 años, así como los cursos infantiles dirigidos a niños de 3 a 12 años, se imparten durante el año académico (octubre-junio).

Más información
En este sitio se usan cookies para ofrecer una experiencia más personalizada. Más información