Curs reconegut per al professorat: Empresa i negocis a l'Àsia Oriental (a distància)


 

Orient x Ponent, associació catalana per la difusió de la cultura asiàtica, en conveni  amb el Centro de Estudios y Negocios Asitáticos - CENA ogranitza un seguit d'activitats de formació reconegudes pel Departament d'Ensenyament com a activitats de formació permanent per al professorat no universitari.

Aquestes activitats reconegudes tenen el mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència.

 

Nom del curs:Empresa i Negocis a l'Àsia Oriental

Modalitat: a distància

Hores de durada:60 hores

Nombre de places:30

Dates de realització:de l'1 al 31 de Juliol de 2018

Preu de l'activitat: 75€

En este sitio se usan cookies para ofrecer una experiencia más personalizada. Más información